Pomoc prawna

adam-plichta-pomoc-prawna2

Kancelaria udziela

pomocy prawnej we wszystkich obszarach tradycyjnie związanych z wykonywaniem zawodu adwokata (prawo cywilne, gospodarcze, własności intelektualnej, rodzinne, karne, karnoskarbowe, administracyjne, konstytucyjne) oraz na każdym etapie sprawy (porady, negocjacje, postępowanie sądowe, egzekucja), ze szczególnym uwzględnieniem:

spraw o skomplikowanym aspekcie teoretycznoprawnym
doradztwa organom administracji publicznej oraz jednostkom samorządu terytorialnego;
szkoleń i warsztatów z zakresu prawa, w tym nowości legislacyjnych, dla podmiotów publicznych i prywatnych.
adam-plichta-pomoc-prawna2

Kancelaria udziela

pomocy prawnej we wszystkich obszarach tradycyjnie związanych z wykonywaniem zawodu adwokata (prawo cywilne, gospodarcze, własności intelektualnej, rodzinne, karne, karnoskarbowe, administracyjne, konstytucyjne) oraz na każdym etapie sprawy (porady, negocjacje, postępowanie sądowe, egzekucja), ze szczególnym uwzględnieniem:

spraw o skomplikowanym aspekcie teoretycznoprawnym
doradztwa organom administracji publicznej oraz jednostkom samorządu terytorialnego;
szkoleń i warsztatów z zakresu prawa, w tym nowości legislacyjnych, dla podmiotów publicznych i prywatnych.

współpracownicy

06b

Marcin Kusaj

adwokat, doktor nauk prawnych

W 2013 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim zaś rok wcześniej stacjonarne studia licencjackie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; edukację prawniczą kontynuował w trakcie aplikacji oraz studiów doktoranckich. Wielokrotny stypendysta za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Doświadczenie oraz umiejętności zdobywał w renomowanych kancelariach, w których świadczył pomoc prawną dla klientów o międzynarodowym zasięgu działania.

W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W trakcie studiów doktoranckich prowadził ćwiczenia i wykłady dla studentów z Polski i zagranicy, głównie w języku angielskim.

06b

Marcin Kusaj

adwokat, doktor nauk prawnych

W 2013 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim zaś rok wcześniej stacjonarne studia licencjackie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; edukację prawniczą kontynuował w trakcie aplikacji oraz studiów doktoranckich. Wielokrotny stypendysta za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Doświadczenie oraz umiejętności zdobywał w renomowanych kancelariach, w których świadczył pomoc prawną dla klientów o międzynarodowym zasięgu działania.

W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W trakcie studiów doktoranckich prowadził ćwiczenia i wykłady dla studentów z Polski i zagranicy, głównie w języku angielskim.