Wynagrodzenie

wyngrodzenie2-1

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu wykonywania zlecenia.

Orientacyjna kwota wynagrodzenia adwokackiego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W każdej sprawie Klient ma możliwość negocjowania zakresu udzielanej pomocy prawnej, wysokości wynagrodzenia oraz formy płatności.

wyngrodzenie2-1

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu wykonywania zlecenia.

Orientacyjna kwota wynagrodzenia adwokackiego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W każdej sprawie Klient ma możliwość negocjowania zakresu udzielanej pomocy prawnej, wysokości wynagrodzenia oraz formy płatności.